DHL
Vaše zákaznická linka840 103 000 nebo 220 300 111
MyDHL

Dobrý večer, vítejte v MyDHL

DHL

Obchodní podmínky a instrukce k celnímu řízení pro fyzické osoby - nepodnikatele
( Nevystavuje se daňový doklad pro potřeby účetnictví )

Očekáváte zásilku ze zahraničí podléhající celnímu řízení, a proto prosím věnujte pozornost následujícím informacím a instrukcím. Bez celního odbavení nemůže být Vaše zásilka doručena. Pro celní odbavení máte možnost využít služeb společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25683446, DIČ: CZ25683446, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002 (dále jen „DHL“).

Využijete-li této možnosti, vše lze vyřídit elektronickou cestou z pohodlí Vašeho domova. Stačí, když vyplníte níže uvedený formulář a o vše ostatní se postará DHL, tzn. vystavení celních dokladů, celní zařazení zboží, komunikaci s celním úřadem, zajištění vstupních kontrol na kontrolované zboží a Vašeho případného celního dluhu vůči celnímu úřadu, to vše bez ohledu na úřední hodiny celního úřadu pro veřejnost.

V případě, že si odesílatel u DHL zvolil doplňkovou službu Duties&Taxes Paid (DTP), celní dluh a celní poplatky budou přeúčtovány odesílateli. Zásilka však stále podléhá celnímu řízení v České republice a pro jeho urychlení je potřeba vyplnit tento formulář.

Pokud se rozhodnete pro celní řízení využít služeb DHL, vyplňte prosím následující údaje:

Kontaktní údaje

E-mailProsíme o vyplnění e-mailu ve správném formátu Telefonní číslo zadejte ve formátu XXXXXXXXX

Údaje o zásilce

(desetimístné číslo uvedené v SMS) Třináctimístné číslo

Jak získat EORI číslo?

Jednorázové EORI číslo Vám bude obratem přiděleno Celní správou ČR na základě Vaší žádosti vyplněné v tomto odkazu http://www.celnisprava.cz/.
Stránky celní správy jsou optimalizovány pro vyšší verze internetových prohlížečů (IE10+, Chrome, Firefox).

DOPRAVNÉ, NOVÁ FAKTURA NEBO OBJEDNÁVKA

Dopravné pro celní účely

Přidat další soubor
(povolené typy: doc, docx, xls, xlsx, txt, pdf, jpg, jpeg, gif, png; max. velikost souborů: 10 MB)

Dopravné je nedílnou součástí určení základu, ze kterého se počítá clo a DPH. Nebude-li přiložen žádný doklad o dopravném a toto není uvedeno na faktuře u zásilky, bude dopravné pro celní účely vypočteno dle aktuálního ceníku DHL.

Upozornění:
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447čl. 138 odst. 3:

Je-li doprava poskytována zdarma nebo si ji zajišťuje kupující, vypočítají se náklady na dopravu, které mají být zahrnuty do celní hodnoty zboží, podle přepravních sazeb obvykle používaných pro stejný druh dopravy.

V případě dovozu zboží z asijských zemí (Čína, Hong Kong, Tchaj-wan) vyžaduje celní úřad objednávku nebo doklad o zaplacení zboží, případně dalších nákladů souvisejících s pořízením zboží. Bez těchto dokumentů celní úřad zásilku neodbaví.

Úpřesnění obsahu zásilky:

Přesný obsah zásilky slouží ke správnému celnímu zařazení zboží, od kterého se odvijí celní sazba

Nedostačující popis: Oblečení; náhradní díl
Dostačující popis: Pánská košile bavlněná; ocelový držák motoru osobního automobilu

Upozornění na aktuální požadavky celního úřadu:

Při dovozu následujících komodit celní úřad vždy vyžaduje doklad o platbě:

  • Mobilní telefony
  • Šaty včetně svatebních
  • Pokud dovážíte vitamín D3 v jakékoli podobě a v jakémkoli množství musí se zásilky fyzicky předložit celnímu úřadu k projednání. V tomto případě DHL Express nemůže ovlivnit délku celního řízení ani zaručit, že zásilka bude celním úřadem propuštěna na doručení.

U zásilek celně odbavovaných společností DHL Vám bude účtován poplatek “Zajištění platby celních poplatků”. Tento poplatek ve výši 2% z celkové částky cla, daní a DPH v minimální výši 550,- Kč se hradí na výzvu DHL v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zásilky. Zároveň se zavazujete uhradit na výzvu DHL veškeré clo, daně vč. DPH vyměřené celním úřadem, případné další poplatky účtované společností DHL, či náklady vzniklé DHL v souvislosti s celním odbavením zásilky, to vše v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zásilky. Bez uhrazení cla, daní vč. DPH a poplatku „Zajištění platby celních poplatků“, DHL není povinná zásilku Vám vydat.

Společnost DHL Express (Czech Republic) s.r.o. zavádí k datu 1. 1. 2018 nové celní poplatky a rovněž upravuje ceny některých stávajících poplatků.

Věnujte tedy prosím zvýšenou pozornost ceníku , který je na odkaze níže.

Typy a výše jednotlivých poplatků účtované DHL jsou stanoveny v ceníku služeb (PDF, 400kB)

Obchodní podmínky v celním řízení

Odesláním tohoto formuláře dochází mezi Vámi a DHL k uzavření dohody o proclení zásilky (dále jen „Dohoda“) a tímto souhlasíte s tím, aby DHL učinila potřebné kroky k proclení zásilky a zásilku proclila neprodleně po uzavření Dohody, aniž by uplynula 14 denní lhůta k odstoupení od této Dohody. V tomto případě však nemáte právo odstoupiti od Dohody. Má se za to, že služba je poskytnutá rozhodnutím celního úřadu o propuštění zásilky, vč. částečného propuštění.

Zásilka bude celně odbavená na DHL a v celním prohlášení jako deklarant bude uvedená DHL, tj. DHL podá celní prohlášení vlastním jménem ve Váš prospěch.

Tímto berete na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od Dohody, jestliže služby dle této Dohody byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Dohody a DHL před uzavřením smlouvy Vám sdělila, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od Dohody.

Nejedná-li se o tento případ příp. další případy podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od smlouvy odstoupit, máte právo od této Dohody odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Dohody.

V případě, že s poskytnutím služby bylo již započato, DHL má právo na úhradu nákladu, které v souvislosti s poskytnutím služby dle Dohody již byly vynaloženy. Formulář k odstoupení od smlouvy naleznete zde.

Budete-li se domnívat, že jsme nedodrželi podmínky této Dohody a/nebo nesplnili nějakou povinnost vyplývající z právních předpisů, můžete podat reklamaci elektronicky na emailové adrese reklamace@dhl.com. V reklamaci je nutné uvést své kontaktní údaje, číslo zásilky awb (desetimístné číslo uvedené v SMS), čeho se reklamace týká a Vámi navrhované řešení. Tyto informace přispějí k rychlejšímu řešení Vaší reklamace.

Dojde-li ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.coi.cz. Rovněž můžete využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Výše uvedené se týká pouze případů, kdy proclíváte zásilku jako spotřebitel ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění, netýká se případů proclení zásilky v souvislosti s podnikatelskou činností a/nebo samostatného výkonu povolání. Budete-li zásilku proclívat jako podnikatel, tj. v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností a/nebo samostatného výkonu povolání pro bližší informace se prosím obraťte na: celni@dhl.com.

*Povinná položka